top of page

Vpliv staršev na učni uspeh otroka

"Bravo mami!"


Mnogi starši želijo, da bi se njihovi otroci učili tujih jezikov. Verjamejo, da jezikovno znanje odpira priložnosti na osebnem in kariernem področju. Učenju tujega jezika pripisujejo veliko vrednost in to otrokom na različne načine tudi sporočajo.Zakaj je to pomembno?


Raziskava, v katero so bili vključeni učenci iz Velike Britanije, Nemčije in Nizozemske, je pokazala, da ima odnos staršev do učenja tujega jezika ključen vpliv na učno motivacijo njihovih otrok. Pozitiven odnos starša se zrcali v pozitivnem odnosu otroka, da tujejezikovni pouk z veseljem obiskuje, opravlja obveznosti, je zavzet in aktiven.


Še več.


Starševski vzor, odnos do znanja in celo obžalovanje, ker sami niso imeli priložnosti (na)učiti se tujih jezikov, predstavljajo močnejši dejavnik kot kakovost učiteljevega poučevanja.


Priznam, to sem pa nekajkrat prebrala. In nekoliko z zadržkom sprejela.


Ko je znanje družinska vrednota, bo otrok lažje premagoval učne izzive, vendar pa je nujno, da ga pri učenju spodbuja tudi kakovosten učitelj. Kaj pa vi menite? Kakšne so vaše izkušnje?


In zakaj sem čestitala mamici najstnice?


Mlado dekle se v šoli uči tuji jezik. Mamica jo pri tem podpira, se zanima za hčerkin učni napredek. Zdaj pa se je tudi sama odločila, da se vključi v jezikovni tečaj. Zgledi vlečejo, mar ne?


12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page