top of page
Therapy session

Coaching

Coaching

​Coaching je proces, za katerega se odločite, ko želite okrepiti kvaliteto svojega življenja, dela, odnosov, komuniciranja, zdravja, navad ...

Coaching temelji na dobrem stiku, zaupanju in zaupnosti. Coach vas aktivno posluša, podpira v razmišljanju, oblikovanju vaših ciljev, načrtovanju korakov do njega. Coach vam ne deli nasvetov in rešitev, temveč vas v pogovoru strukturirano spremlja do rešitev, ki najbolj ustrezajo vam in situaciji, v kateri se nahajate.

* V slovenskem jeziku (še) ne obstaja 'lepa' slovenska beseda za coaching.

Izobraževalni coaching

Izobraževalni coaching se vsebinsko dotika področja vzgoje in izobraževanja.

Uporablja se pri odločitvah, ki zadevajo izobraževanje, poučevanje, učenje, vodenje učenja, karierni razvoj ...

Individualni coaching poteka v paru s coachem in je primeren za ravnatelje, učitelje, vodje izobraževanj, predavatelje, inštruktorje, trenerje, študente ...

 

Timski coaching je primeren za manjše skupine kot so vodstveni tim, strokovni aktiv, projektna skupina ...

Izberite coaching = izberite razvoj.
V coaching proces vstopite s temo po vašem izboru.

Nekaj pogostih tem
V iskanju ravnovesja življenjskih vlog in obveznosti coaching mnogim nudi pravi pristop. Da si končno podarite čas zase, za inventuro svojega poklicnega ter zasebnega življenja.
bottom of page