top of page
BC__7693.jpg

Janja

 

Poznavalka šolskih sistemov in praks.

Učiteljica.

Profesorica angleščine in nemščine.

Tri mandate ravnateljica.

Mentorica novoimenovanim ravnateljem.

Svetovalka za področje pedagoškega vodenja.

Coachinja.

Mama in žena 😊.

Objave

 • Ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost v osnovni šoli - izkušnje projekta InnoTeach, Likar, Borut et al., Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju : soavtorska monografija. Knj. 3, Okoliščine in odzivi (Str. 33-61)

 • Epidemija sprememb v izobraževanju, Vodenje v vzgoji in izobraževanju. - ISSN 1581-8225 (Letn. 18, [št.] 3, 2020, str. 5-15, 109)

 • Na kaj naj bo ravnatelj pozoren pri vodenju izobraževanja na daljavo?, Zavašnik et al., Šola za ravnatelje, https://szr.si/files/SR_Prispevek2020_K4.pdf

 • Ciljno vodenje – od načrtovanja do poročanja, Šola za ravnatelje v publikaciji Spremljanje dela strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2020/06/SR_KK_prirocnik_2020.pdf

 • Izzivi razvojnega načrtovanja, Šola za ravnatelje v publikaciji Iz prakse za učinkovito ravnateljevanje, Zbornik strokovnih prispevkov http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2019/08/vio_ucinkovito_ravnateljevanje.pd

 • 6 korakov učinkovitega vključevanja učencev v učni proces, Založba Rokus Klett, https://rokusova-centrifuga.si/2018/10/02/6-korakov-ucinkovitega-vkljucevanja-ucencev-v-ucni-proces/

 • Vključevanje učencev v učni proces, Založba Rokus Klett, https://rokusova-centrifuga.si/2018/10/02/vkljucevanje-ucencev-v-ucni-proces/

 • Vodenje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v času omejenih finančnih sredstev, Zavašnik Arčnik Mihaela et al., Vodenje v vzgoji in izobraževanju 3/2015 Str. 23-36

 • Šolski dan za učitelje: primer spodbujanja sodelovanja članov učiteljskega zbora, Vodenje v vzgoji in izobraževanju. - ISSN 1581-8225 (Letn. 13, [št.] 1, 2015, str. 101-117, 133-134)

 • Razmislek o razsežnostih avtonomije ravnateljev v slovenski osnovni šoli, Vodenje v vzgoji in izobraževanju. - ISSN 1581-8225 (2013, Letn. 11, [št.] 1, str. 117-131, 142)

 • E-zbornica : učinkovito okolje za pomoč pri vodenju kolektiva, Vodenje v vzgoji in izobraževanju. - ISSN 1581-8225 (Letn. 7, [št.] 2, 2009, str. 99-109)

 • Pregled stanja na področju uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije pri pouku nemščine v Sloveniji, Podgoršek, Saša et al.; Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse (Str. 743-760)

 • Ravnateljevanje med virtualnostjo in resničnostjo, Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. - ISSN 0350-5065 (Letn. 39, št. 5, 2008, str. 94-96)

 • Poučevanje nemščine z e-gradivi, Schaurein : praxisorientierte Zeitschrift der slowenischen Deutschlehrer. - ISSN 1318-3605 (18, [Nr.] 2, Dec. 2005, str. 46-48)

Janja ima močno sposobnost zaznavanja čustev oseb okoli sebe in se zna vživeti v doživljanje drugih.
Veseli se uspeha drugih – to je pomembno in danes žal redko.
Ja'n'ja je izvirna in inovativna, zna razmišljati in poiskati rešitve, ki so "out of the box"; ko misliš, da rešitve ni, skupaj s teboj razmišlja na način, da se rešitev najde.
S tabo se je lepo pogovarjati. Imaš sposobnost pomiriti in hkrati spodbuditi. Rada pridem k tebi po nasvet. Zaupam ti, Znaš svetovati, vendar potem pustiš, da sama sprejmem odločitev;
bottom of page